Balans: Een samenwerking tussen Ouders en een Professional om te leren om te gaan met beginnend probleem gedrag in de thuis situatie (4 CEUs)

Om 50% korting te krijgen op deze cursus, kopieert u de code DUTCHBAL50 en plakt u deze in het betalingsformulier. Hierdoor wordt de prijs met 50% verlaagd.

 

Algemene opmerkingen:

 1. De video’s voor deze cursus worden beschermd door copyright. Het is verboden om de video’s te downloaden of te kopiëren.
 2. Je hebt je ingeschreven voor eenmalig gebruik. Je mag je inloggegevens met niemand delen. Je mag de cursus ook niet aan een groep laten zien.
 3. Je hebt 14 dagen toegang tot de cursus vanaf de datum en tijdstip van aankoop.
 4. Als je de cursus niet af kunt maken in de toegestane tijd, om welke reden dan ook, dan kun je extra tijd kopen (bijv. 7 dagen) voor $20 door een email te sturen naar  Anthony Cammilleri at acammilleri@ftfbc.com

 

FTF wil graag Frans van Haaren en Liza Timmermans (Stichting Altius ABA) bedanken voor hun buitengewone inspanningen om het trainingsmateriaal voor deze cursus te vertalen. Daardoor komt de missie van FTF om de waardes en methodes van ‘Today’s ABA’ wereldwijd te verspreiden steeds dichterbij.

 

Samenvatting:

Het doel van het Balans Programma is om door middel van een pro-actieve, vaardigheden bevorderende benadering te voorkomen dat beginnend probleemgedrag van jonge kinderen met autisme verergert. Het programma bestaat uit 10 lessen die aan te passen zijn, gebaseerd op jarenlang gedragsonderzoek naar de vroeg kindertijd. Het zijn voornamelijk de ouders die het programma implementeren bijgestaan door een professional, een goede optie als het moeilijk is om toegang te krijgen tot gedrags analytische hulpverlening – bijvoorbeeld wanneer er geen gekwalificeerde, lokale professionals beschikbaar zijn, als er geen hulp kan worden verleend vanwege volksgezondheidsproblemen, of wanneer een kind op een wachtlijst staat voor intensievere hulpverlening. Dit Webinar voorziet in een gedetailleerde beschrijving van het programma, inclusief de rationale van het programma en het onderzoek dat er aan ten grondslag ligt. De deelnemers ontvangen een handleiding voor ouders en professionals, met stap-voor-stap instructies, datasheets, sessie logs, en tips. Het Webinar laat ook zien hoe elektronische dataverzameling en samenwerking kunnen worden geïmplementeerd via de nieuwe Balance Program app op het Hi Rasmus platform.

Doelstellingen:

 1. Deelnemers kunnen het doel van het Balans Programma beschrijven en uitleggen voor wie het programma bedoeld is.
 2. Deelnemers zullen onderscheid kunnen maken tussen korte-termijn vermijding en effectieve preventie benaderingen en zullen ook in staat zijn om de onderbouwing uit de literatuur voor de individuele en algemene onderdelen van het Balans programma te beschrijven.
 3. Deelnemers zullen het initiële beoordelingsproces en de doelstellingen voor ouder en kind voor elk van de tien lessen van het Balans Programma kunnen beschrijven.
 4. Deelnemers zullen de algemene structuur van elk bezoek kunnen beschrijven alsook de belangrijkste activiteiten en ondersteuningsstrategieën voor elk bezoek.

Tips:

 1. Deze cursus is onderverdeeld in zeven hoofdstukken
 2. Er is een video voor elk hoofdstuk.
 3. Als je jouw browser afsluit voordat de video klaar is, dan moet je opnieuw beginnen. Het is daarom het best om even op te schrijven waar je gebleven bent in de video voordat je de browser afsluit zodat je weer snel aan de gang kunt waar je gebleven was
 4. Er is een korte quiz na elke video
 5. Veel van de quizvragen volgen het principe van ‘meerdere mogelijkheden’. Dat wil zeggen dat er dikwijls meer dan een correct antwoord is.
 6. Let goed op de spelling als je ‘open’ vragen invult.
 7. Je moet alle vragen goed beantwoorden voordat je door mag naar het volgende hoofdstuk.
 8. Als je alle quizzen goed hebt beantwoord, dan krijg je een certificaat dat goed is voor 4 BACB CEUs (3 algemene, 1 ethiek en 0 voor supervisie), een referentielijst, en een link naar de feedback module.
 9. Als je geen BCBA bent en toch een certificaat wilt, vul dan ‘NA’ in op de plek van het BCBA nummer.
 10. Zorg ervoor dat je de ‘Download Materialen’ aan het begin van de hoofdstukken lijst goed bekijkt. Er staat heel veel nuttige informatie in over het leren en implementeren van het Balans proces. Zorg er ook voor dat je de ‘klaar’ knop indrukt voordat je doorgaat naar de videos.

Tijdsduur van ieder hoofdstuk:

Hoofdstuk 1 = 19 minuten

Hoofdstuk 2 = 05 minuten

Hoofdstuk 3 = 27 minuten

Hoofdstuk 4 = 11 minuten

Hoofdstuk 5 = 18 minuten

Hoofdstuk 6 = 10 minuten

Hoofdstuk 7 = 58 minuten

Tell Us How We Can Help

To help us design an organizational training, provide on-site implementation support for your staff, and schedule follow-up video conferencing, tell us about you, your organization, and your goals.

Book Meeting